Thursday, February 15, 2007

Langgam


Taken sa isa sa mga bilihan ng rambutan at santol sa gilid ng kalsada sa Paete, Laguna.


No comments: